Reelle Skincare english version Reelle Skincare thai version Reelle Skincare version francaise
 • or
 • Create an account

Reelle Skincare - Franchise ทำไมถึงต้องเป็น ‘’รีแอล” 
 • มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นทั้งชื่อ แบรนด์ ภาพลักษณ์และยังรวมไปถึงระบบและวิธีการผลิต
 • เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ100%ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นพร้อมด้วยราคาที่เป็นมิตร
 • มีการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบโดยการทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักด้วยธุรกิจแบบเฟรนไซส์
 • แนวคิดและโครงสร้างของเราคือการผสมผสานระหว่างแรงบันดาลใจและการขายด้านการสนับสนุน

การสนับสนุนธุรกิจเฟรนไชส์
 • มีการจัดการการดำเนินงานระบบค้าปลีก
 • ใช้เวลาสากลในระบบการทำงานโดยซอฟแวร์ระดับโลก
 • ใช้กลยุทธ์ การสื่อสารแบบบูรณาการด้านการตลาด (IMC)
 • มีการออกแบบสินค้าและคุณภาพที่โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่น
 • มีการฝึกอบรมอย่างละเอียด
 การเปิดร้านค้าผลิตภัณฑ์ “รีแอล” ด้วยตัวคุณเอง
 สามารถทำได้โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้
 • การทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
 • มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ มีพื้นที่สำหรับค้าขายที่น่าสนใจ และเข้าใจถึงวัฒธรรมท้องถิ่น
 • มีความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้า
 • มีเงินทุนหมุนเวียงที่เพียงพอสำหรับเป็นทุนในการพัฒนาร้านค้า