Reelle Skincare english version Reelle Skincare thai version Reelle Skincare version francaise
  • or
  • Create an account

การบริการ

ข้อมูลทั่วไป
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยReelle-Skincare. ในเว็บไซต์คำว่า เรา พวกเราและของพวกเราจะหมายถึง Reelle-Skincare. Reelle-Skincare ที่เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ รวมไปถึงข้อมูลทุกอย่าง อุปกรณ์เครื่องมือ การบริการ คุณผู้ใช้สามารถดูได้ในเว็บไซต์นี้ เงื่อนไขต่อการยอมรับทั้งหมด ข้อกำหนด ประกาศและนโยบายที่ระบุไว้ที่นี่
โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ / หรือการซื้อบางสิ่งบางอย่างจากเราคุณมีส่วนร่วมใน "บริการ" ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ("เงื่อนไขการให้บริการ", "เงื่อนไข") รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นและเงื่อนไขและนโยบาย ที่กล่าวถึงนี้และ / หรือมีการเชื่อมโยงหลายประเภท เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้จะนำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีข้อจำกัดที่เข้ามายังบราวเซอร์ของเรา ผู้ขาย ลูกค้า ร้านค้า, และ / หรือผู้มีส่วนร่วมของเนื้อหา
โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณตกลงที่จะผูกมัดตามเงื่อนไขของการให้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้แล้ว คุณไม่ควรที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ ถ้าเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ถูกยอมรับ โดยได้แจ้งในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้แล้ว
คุณสมบัติใหม่ๆหรืออุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในร้านจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของการบริการ คุณสามารถเข้ามาดูเงื่อนไขและการบริการที่ทำการอัพเดทแล้วได้ทุกเวลาในเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและการให้บริการเหล่า โดยการโพสต์การปรับปรุงและ / หรือการเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลง การเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
ร้านของเราเป็นเจ้าของในShopify Inc. พวกเขาให้เราทำการขายออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลเพื่อให้เราขายของและบริการให้กับคุณ

ส่วนที่1 -  เงื่อนไขร้านค้าอออนไลน์
การทำการตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ คุณจะรับรองว่าคุณมีอายุมากแล้วหรือคุณได้บรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ และคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราเพื่ออนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณสามารถที่จะใช้เว็บไซต์นี้
คุณต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ในการใช้บริการ ละเมิดกฎหมายของอำนาจศาล (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์)
คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใดๆที่มีลักษณะในการทำลาย
การละเมิดหรือฝืนข้อตกลงจะมีผลในทันทีที่สิ้นสุดการให้บริการของคุณ

ส่วนที่ 2 - เงื่อนไขทั่วไป
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่คุณด้วยทุกเหตุผลทุกเวลา
คุณต้องเข้าใจว่าเนื้อหาข้อมูลของคุณ(แต่ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่ได้เข้ารหัสหรือไม่เกี่ยวข้อง (ก) การส่งผ่านเครือข่ายต่างๆ และ(ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่ายการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์การเชื่อมต่อ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย
คุณตกลงที่จะไม่ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือทำให้ได้ใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการ หรือการติดต่อกับเว็บไซต์ที่ผ่านการให้บริการใดๆก็ได้ที่มีไว้ให้ โดยไม่ต้องแสดงการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเรา
หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้จะรวมไปถึงการใช้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่จำกัดหรือมิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงเหล่านี้

ส่วนที่ 3 – แม่นยำ  ครบถ้วน และข้อมูลที่ทันเวลา
เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน วัสดุในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรที่จะพึ่งพาหรือใช้เป็นพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจโดยปราศจากการปรึกษา ความถูกต้องมากขึ้น แหล่งที่มาสมบูรณ์มากขึ้น หรือแหล่งข้อมูลที่มาทันเวลามากขึ้น การอ้างอิงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณ เว็บไซต์นี้อาจเก็บข้อมูลเก่าๆบางอย่าง ข้อมูลเก่าบางอย่างมีความจำเป็น ไม่ได้เป็นปัจจุบันมีไว้สำหรับอ้างอิงถึงคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ แต่เราไม่มีข้อผูกมัดที่จะอัพเดทข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่านั้นจะเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา

ส่วนที่ 4 - การปรับเปลี่ยนบริการและราคา
ราคาของผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือยุติการให้บริการใด ๆ ได้ทุกเวลา(หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหา) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยนใด ๆ การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับหรือการหยุดให้การบริการ

ส่วนที่ 5 – สินค้าหรือบริการ (ถ้าหากเกิดขึ้น)
สินค้าหรือบริการบางอย่างอาจจะใช้ได้เฉพาะการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ สินค้าหรือบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณ จำกัด และอาจมีการคืนหรือแลกเปลี่ยนซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้าของทางเรา
เราได้ทำทุกความพยายามที่จะแสดงถึงความถูกต้องของสีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏอยู่ที่ร้านให้แม่นยำ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงผลของจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงสีได้อย่างถูกต้อง
เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ผูกมัด ที่จะจำกัดการขายหรือบริการแก่บุคคลใดๆ ทางภาคพื้นที่หรือเขตอำนาจ เราอาจจะใช้สิทธินี้ในแต่ละกรณีเป็นกรณีไป เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดปริมาณของสินค้าหรือบริการใด ๆที่เรานำเสนอ รายละเอียดทั้งหมดของสินค้าหรือการกำหนดราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา  เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ได้ตลอดเวลา  การเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นโมฆะที่ต้องห้าม
เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นๆที่ซื้อมา หรือที่ได้มาจากคุณจะตอบสนองความคาดหวังของคุณ หรือว่าหากเหกิดข้อผิดพลาดประการใดในการบริการจะได้รับการแก้ไข

ส่วนที่ 6 - ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและข้อมูลการบัญชี
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อของคุณ มันจะในดุลยพินิจของเราการจำกัดหรือการยกเลิกปริมาณการซื้อต่อคน ต่อครัวเรือนหรือต่อการสั่งซื้อในครั้งนั้น ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมไปถึงการสั่งซื้อหรือการซื้อภายใต้บัญชีเดียวกันของลูกค้า  บัตรเครดิตเดียวกัน และ/หรือใช้ใบเรียกเก็บเงินเดียวกัน และ/หรือที่อยู่จัดส่งอันเดียวกัน ในกรณีที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการติดต่อทางอีเมล์ และ / หรือที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน/หมายเลชโทรศัพที่ใช้ในการสั่งสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือห้ามการสั่งซื้อใดๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราแต่เพียงผู้เดียว ปรากฎโดยตัวแทนจำหน่าย  ผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่าย
คุณตกลงที่จะใช้ปัจจุบันเพื่อการซื้อที่สมบูรณ์และถูกต้อง และข้อมูลบัญชีสำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำกับร้านของเรา คุณเห็นด้วยกับการปรับปรุงบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณรวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุของคุณ เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่นโยบายการคืนสินค้า

ส่วนที่ 7 - เครื่องมือตัวเลือก
เราอาจจะช่วยให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบหรือมีการควบคุมใด ๆ
คุณยินยอมและยอมรับให้เราเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "จะเป็น"และ"เป็น"โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ การเป็นตัวแทนหรือเงื่อนไขใด ที่ปราศจากรับรองใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบผลที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของเครื่องมือของบุคคลที่สาม
การใช้งานเครื่องมือตัวเลือกของคุณใดๆที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของคุณเองและการตัดสินใจม และคุณควรจะแน่ใจว่าคุณมีความคุ้นเคยกับและอนุมัติของข้อตกลง ของเครื่องมือที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
ในอนาคตเรายังจะนำเสนอการบริการใหม่ๆและ/หรือคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์(รวมทั้งการเปิดตัวเครื่องมือใหม่และทรัพยากร) โดยคุณสมบัติใหม่ดังกล่าวและ / หรือการบริการยังจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขชองการให้บริการเหล่านี้

ส่วนที่ 8 -  ลิงค์ของบุคคลที่สาม
บางเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีอยู่ผ่านทางการบริการของเราจะรวมไปถึงวัสดุจากบุคคลที่สาม
การเชื่อมโยงของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องเราจะไม่รับประกันและจะไม่รับผิดชอบใดๆ หรือความรับผิดชอบต่อวัสดุของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ หรือสำหรับวัสดุอื่นๆ  ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของบุคคลที่สาม
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้า บริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือการทำรายการอื่นๆ ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับนโยบายของบุคคลที่สาม และการปฏิบัติและให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจพวกเขาก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ ร้องเรียน เรียกร้อง ความกังวล หรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามจะถูกเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สาม


ส่วนที่ 9 - ความคิดเห็นของผู้ใช้, การตอบรับและการยื่นเสนออื่น ๆ
ถ้าตามคำร้องขอของเรา คุณส่งยื่นข้อเสนอเฉพาะบางอย่าง (ตัวอย่างเช่นรายการประกวด) หรือหากไม่มีการร้องขอจากเราคุณส่งความคิดเห็นไอเดีย ข้อเสนอแนะ  ข้อเสนอ แผน หรือวัสดุอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออนไลน์ ส่งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ หรืออื่น ๆ (รวมเรียกว่า 'ความเห็น'), คุณยอมรับว่าเราอาจจะทำได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด การแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ เจกจ่าย แปล และยังมีอื่นๆอีกเช่น  ใช้สื่อต่าง ความคิดเห็นที่คุณส่งมาให้เรา เราเป็นและต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ  (1) เพื่อรักษาความคิดเห็นให้อยู่ในความเชื่อมั่น (2) เพื่อจ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นต่างๆ หรือ (3) เพื่อตอบกลับความคิดเห็นต่างๆ
เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เรากำหนดในดุลยพินิจของเราซึ่งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย น่ารังเกลียด ข่มขู่ หมิ่นประมาท ลามก หยาบคาย หรือไม่เหมาะสมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ คุณตกลงว่าความเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือบุคลิกภาพ หรือความเป็นเจ้าของ  คุณยังตกลงว่าความเห็นของคุณจะไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทหรือทำผิดกฎหมายที่ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่จะมีผลต่อการดำเนินการในการให้บริการหรือเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอม เพื่อหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองหรือเทำให้เราข้าใจผิดบุคคลที่สามที่เป็นที่มาของความเห็นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความคิดเห็นที่คุณกระทำและความถูกต้องของพวกเขาเราจะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใดๆที่โพสโดยคุณหรือบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 10 - ข้อมูลส่วนตัว
การส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางร้านค้าของเราจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ส่วนที่ 11 - ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องและการละเว้น
บางครั้งอาจจะมีข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราหรือในการบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องหรือการละเลยที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น การนำเสนอ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เวลาในการขนส่งและการพร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือการละเว้น และในการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งหากข้อมูลในการให้บริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องมีความผิดพลาดและไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(รวมถึงหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อของคุณไปแล้ว)
เราดำเนินการที่จะไม่มีสัญญาข้อผูกมัดในการปรับปรุงอัพเดทแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลในการบริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ รวมไปถึงการปราศจากข้อจำกัด ข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่ที่มีการปรับปรุงหรือฟื้นฟูจะไม่นำมาใช้ในการให้บริการหรือในเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องควรจะนำมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลทั้งหมดในการให้บริการ หรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง

ส่วนที่ 12 - การใช้ที่ต้องห้าม
นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามอื่น ๆตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการคุณไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของมัน  (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่ผิดกฎหมาย (ข) การเรียกร้องเพื่อที่จะดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย  (ค) ที่จะละเมิดสิทธิ์ระหว่างประเทศใด ๆรัฐบาล กฎระเบียบ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย ข้อกำหนด หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น  (ง) การฝ่าฝืนหรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) การก่อกวน การล่วงละเมิด การดูถูก การทำอันตราย ทำให้เสียชื่อเสียง, ใส่ร้ายดูหมิ่น, ข่มขู่หรือความแตกต่างของเพศ ศาสนา เชื้อชาติอายุ ชาติกำเนิดหรือความพิการ (ฉ) การส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (ช) การอัพโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตราย ที่จะหรืออาจจะถูกนำมาใช้เพื่อส่งผลกระทบใด ๆต่อการทำงาน หรือการดำเนินการในการให้บริการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือเว็บไซต์อื่น หรือในอินเตอร์เน็ต (ซ) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (ซ) การสแปม ฟิชชิง ฟาร์ม พรีเท็ก สไปเดอร์ คราลว หรือ สแครป (ญ) เพื่อวัตถุประสงค์ลามกอนาจารหรือการกระทำผิดศีลธรรมใด ๆ หรือ(ฎ) การรบกวนหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้สนความปลอดภัยของการบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น หรือทางอินเตอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องมาจากละเมิดสิทธิ์ของการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนที่ 13 -  การจำกัดความรับผิดชอบ; ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
เราไม่สามารถรับประกัน, เป็นตัวแทนหรือแสดงให้เห็นว่าการใช้งานของคุณในการบริการของเราจะได้รับอย่างต่อเนื่อง ทันเวลา ปลอดภัยและปราศจากข้อผิดพลาด
เราไม่รับประกันว่าผลที่อาจจะได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้
คุณยอมรับว่าบางครั้งเราอาจจะยกเลิกการให้บริการเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือยกเลิกการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
คุณตกลงว่าการใช้งานของคุณหรือการที่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ การบริการจะมีความเสี่ยงต่อคุณแต่เพียงผู้เดียว การบริการและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด และการจัดส่งถึงคุณผ่านการบริการ (ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งจากเรา) ให้ 'เป็น' และ 'สามารถใช้ได้' สำหรับการใช้งานของคุณ โดยปราศจากการแทนใด ๆ การรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดหรือเงื่อนไขของการซื้อขาย การขายได้ด้วยคุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ  ความทนทาน ตำแหน่ง และการไม่ละเมิดสิทธิ์
ในกรณีที่จะไม่มีครีมบำรุงผิว reelle กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา เด็กฝึกงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการหรือผู้ให้อนุญาตต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บ สูญเสีย เรียกร้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อมความบังเอิญ การลงโทษ ความพิเศษ หรือความเสียหายอื่นๆรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร สูญเสียรายได้ สูญเสียเงินฝากออมทรัพย์ ข้อมูลที่หายไป ค่าใช้จ่ายในการชดเชยหรือความเสียหายที่คล้ายกันไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออย่างอื่นที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จัดหาโดยการใช้บริการ หรือข้อเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมไปถึง แต่ไม่จำกัด เพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นเนื้อหา หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาต่างๆ (หรือผลิตภัณฑ์) การโพสต์ ส่งต่อ หรือทำอย่างอื่นที่มีอยู่ผ่านทางการบริการแม้ว่าคำแนะนำของพวกเขาจะมีความเป็นไปได้เพราะบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้น หรือข้อจำกัดของความรับผิดต่อผลที่ต่อเนื่องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ในรัฐหรือในเขตอำนาจความรับผิดของเราจะจำกัดขอบเขตสูงสุดที่ได้รับการอนุญาตโดยกฎหมาย

มาตรา 14 -การคุ้มครอง
คุณยินยอมที่จะป้องกัน ปกป้องและยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดต่อผลิตภัณฑ์บำรุงผิว reelleของเรา หรือรายการหลักอื่นๆ บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้า เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทน ผู้รับเหมา ลิขสืทธิ์ ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์ เด็กฝึกงานและพนักงาน จะไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องใด ๆ หรือความต้องการ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมที่ทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขของการให้บริการหรือเอกสารที่พวกเขารวบรวมโดยมาจากการอ้างอิง หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม  

ส่วนที่ 15 - การแยก
ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้กำหนดให้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้ บทบัญญัติดังกล่าวยังคงใช้บังคับในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายกำหนด และในส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้ให้ถือว่าได้รับการตัดออกจากเงื่อนไขของการให้บริการเหล่านี้ การตัดสินใจดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้บทบัญญัติอื่น ๆที่เหลือ

ส่วนที่ 16 – การสิ้นสุดข้อตกลงการให้บริการ
ภาระผูกพันและหนี้สินของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีวันที่สิ้นสุดจะคงไว้ซึ่งการสิ้นสุดของข้อตกลงวัตถุประสงค์ทั้งหมดนี้
เงื่อนไขการให้บริการนี้จะยังใช้ได้จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ทางเรานั่นคือคุณไม่ต้องการที่จะใช้บริการของเราหรือเมื่อคุณไม่ได้ใช้เว็บไซต์ของเรา
หากการตัดสินใจของเราทำให้คุณยกเลิกการให้บริการหรือเราสงสัยว่าคุณยกเลิกการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงใดๆหรือการให้เงื่อนไขของการให้บริการ เราสามารถบอกเลิกสัญญานี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะยังคงต้องรับผิดชอบจำนวนเงินทั้งหมดและจนถึงวันที่สิ้นสุด และ/หรือตามที่คุณอาจจะปฏิเสธการเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด)

ส่วนที่ 17 – ข้อตกลงทั้งหมด
ความล้มเหลว (การยกเลิก) ของเราในการใช้กำลัง หรือบังคับให้ใช้สิทธิ์ใดๆ หรือเงื่อนไขการให้บริการ จะต้องไม่เป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดดังกล่าว
เงื่อนไขการให้บริการและนโยบายใดๆ หรือกฎระเบียบในการดำเนินงานที่ประกาศจากเราในเว็บไซต์หรือในส่วนของการบริการถือว่าเป็นข้อตกลงทั้งหมดและถือเป็นความเข้าใจระหว่างคุณกับเราและควบคุมการใช้บริการของคุณใช้แทนข้อตกลงอันเก่า การสื่อสารและการเสนอข้อคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเขียนระหว่าคุณและเรา (ถือรวมแต่ไม่จำกัดช่วงของระยะเวลาการให้บริการ)
หากไม่เข้าใจในการตีความข้อกำหนดการให้บริการจะไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่ร่าง (ไม่ถูกตีความกับบุคคลที่ร่าง)

ส่วนที่18 – กฎหมายคุ้มครอง
ข้อกำหนดการให้บริการและข้อตกลงใดๆ ที่แยกจากกันโดยเราให้การบริการของคุณจะถูกคุ้มครองและตีความตามกฎหมายของ 157/53 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ส่วนที่ 19 – การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
ข้อกำหนดการให้บริการและข้อตกลงใดๆ ที่แยกจากกันโดยเราให้การบริการของคุณจะถูกคุ้มครองและตีความตามกฎหมายของ 157/53 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ส่วนที่ 19 – การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
คุณสามารถตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่เป็นปัจจุบันได้บางครั้งในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือการแทนที่บางส่วนของเงื่อนไขการให้บริการโดยการประกาศการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์เรา มันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง คุณต้องใช้หรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเราหรือติดตามประกาศในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในข้อกำหนดการให้บริการของเรา

ส่วนที่ 20 – ข้อมูลติดต่อ
หากมีคำถามและต้องการข้อมูลเงื่อนไขด้านบริการเพอ่มเติมติดต่อได้ที่ [email protected]